SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Paldies visiem, kas piedalījās kopīgajā Latvijas tautai veltītajā garīgajā pasākumā!
„. . . Kad virs sveces liesmas tiek skaitīta lūgšana, skaņu vibrācijas izraisa plazmas svārstības un plazma tās pārvērš par torsionu viļņiem, kuri ceļas augšup pie Dieva.”
(V.T.Tihoplavi „Ticības fizika”)
Ir redzamās pasaules realitāte un netveramās (neredzamās) pasaules realitāte. Netveramās realitātes matērijas forma 3-dimensiju cilvēkam ir noteicošā pār fizisko, redzamo jeb maiju (šķituma un ilūziju pasauli). To jau sen zināja vecajie, viedie, lamas, mūki, avatāri un citi šajās zināšanās iesvētītie. Ir pienācis laiks, kad šo apjausmu apgūstam arī mēs Rietumu pasaulē. Ja Austrumos tas ir pašsaprotami, tad mūsu maiju pārņemtajos prātos šīs zināšanas ienāk tramīgi, bailīgi un nedroši. Ir grūti mainīt vecos stereotipus un atbrīvoties no ilūziju imprintiem. Rietumu cilvēku materiālistisko uzskatu arhetips ir pamatīgs šķērslis garīgai attīstībai un lietu izpratnei. Tomēr Latvijā cilvēki ir viedi! Par to pārliecinājāmies 28.02. rīkotajā kopīgajā tautas meditācijā. Sauciet to kā gribat: meditācija, lūgšana, pozitīvā enerģiju veidošana, pozitīvo afirmāciju radīšana, cerību un sapņu aktivizēšana domu līmenī, vēlmju torsionu lauku ievibrēšana utt. Tie, kas ir apguvuši elementāros Kosmiskos likumus un garīguma pamatus saprot, ka nav nozīmes kā tiek saukta šī darbība – svarīgs ir kas cits – kopīga tautas vienotība vienotā mērķa radīšanai. Un mums tas izdevās! Dīvaina sakritība, likās ka pat debesis atvērās lai mums palīdzētu, jo iepriekšējās dienas pirms 28.02. un arī pēc tam bija miglainas, drēgnas un nemīlīgas, taču tieši 28.02. bija spoži saulaina diena.

Esmu pateicīga visiem, kas piedalījās kopīgajā Latvijas tautai veltītajā garīgajā pasākumā. Rezultāts pārsteidza pat vispārdrošākās ieceres un „smalko matēriju matricās” ir ierakstīta jauna vēlamā Latvijas tautas vēstures lappuse. Tu, kas šajā laikā biji kopā ar tautu pozitīvā attieksmē, esi ierakstījis arī savas dvēseles gaišāko un mīlestības pilno sapni vienā kopīgā Lielvārdes jostas kopijā smalkajā matērijā. Mums izdodas un izdosies! Ja mums ir atšķirīgi viedokļi fiziskajā pasaulē, tas tomēr nav bijis šķērslis kopīgam dvēseles darbam Latvijas nākotnei. Tu, Latvijas zeme, būsi ziedoša un cienīta! Mēs, tava tauta, par to parūpēsimies!

Tas Latvijā notika pirmo reizi un ceru, ka ne pēdējo, jo 2.03.čenelingā saņēmām ziņu, ka 23.06. plkst. 22:22 ir labs laiks nākošajai sapņu un cerību apvienošanai.

Paldies visiem, kas atsūtīja īsziņas kā atbalsta žestu kopīgajā darbā!

Paldies Terēzai Laubei un viņas žurnāla „Zintnieks” komandai, paldies www.tautasforums.lv Ivo Verneram un saita komandai, paldies ļoti, ļoti daudzajiem, kas šo aicinājumu ievietoja vai pārsūtīja plašākam cilvēku lokam! Paldies jums visiem par atbalstu! Pateicoties aptuveni 28600 cilvēku kopīgai meditācijai Latvijas smalkajā matērijā ir notikušas svarīgas un Latvijas nākotnei būtiskas izmaiņas.

Pielikumā:

čenelinga fragments saņemts no 28.02. pēcpusdienā.
Aktuāls raksts no  www.tautasforums.lv D.Smirnovs „Ir jāpasludina defolts”
Raksts no www.ufolog.ru Citplanētietis – dzimis uz planētas Zeme.

Ar mīlestību Skaidrīte Aleksejeva

Čenelings

28.februāris 2009. (III kurss)

Kas Latvijā ir pamainījies pēc meditācijas? Kas vēl konkrēti būtu jādara lai situācija mainītos?                

Domās piesauciet Gaismas spēkus un lūdziet, lai jūs tiekat aktivizēti enerģijās, kas ir paredzētas informācijas saņemšanai no Kosmiskās informatīvās bankas. (Es dodu atļauju aktivizēt enerģijas informācijas saņemšanai čenelinga veidā no informatīvās bankas un lūdzu, lai šī informācija tiek saņemta skaidri, precīzi, tieši, bez maldu, ilūziju un melu enerģijām).

Rāda planētas Zeme centrālo kodolu. Šīs meditācijas laikā, kas ir bijusi Latvijā un citās valstīs, pozitīvā enerģija ir iespiedusies līdz pat Zemes centram, tādējādi transformējot negatīvo enerģiju paātrinātā veidā. Ja nebūtu šīs meditācijas tā būtu transformējusies pakāpeniski ilgstošākā laika posmā.

Planetārais kodols vēl intensīvāk atbrīvojas no zemo vibrāciju enerģijas, un tas ļauj vēl ātrāk apvienoties Zemei ar Zemes dvēselei Maldenu. Vēl rāda, ka planetāro līmeni ir pārņēmusi violetā stara enerģija, vieduma un garīgās attīstības virzošā enerģija. Tas ir planetārajā līmenī. Šī enerģija „modinās” arī tos cilvēkus, kas šobrīd atrodas pussnaudā, bet ir piederoši pie tās cilvēku grupas, kuriem ir jāapgūst augšupejošais virziens savā garīgajā attīstībā. Violetā stara enerģijas piesātinājums ir aktivizējis planetāro kolektīvo cilvēku apziņu vēl jaudīgākai kopīgai sadarbībai un mērķu sasniegšanai.
Jums noteikti interesē  - kas noticis Latvijā? (Gaismas Skolotāji smejās un saka: kā jums uzskaitīt - pa punktiem vai arī a, b, c? Viņiem ir labs garastāvoklis.) Informācija par Latviju tiks dota no dažādiem līmeņiem un svarīguma pakāpēm jauktā veidā.

1. Valdības egregors. Valdības egregorā ar savu lūgšanu esat veikuši milzīgu transformāciju. Tā egregora forma, no kuras agrāk barojās valdībā sēdošie deputāti un deputātiņi un viņu labās un kreisās rokas, vairs enerģētiski nesaņems enerģiju savām rīcībām un agresīvo un vardarbīgo vēlmju piepildēm. Un vai jūs zināt kāpēc? Tāpēc, ka tieši ar šo dienu un šo kopīgo tautas lūgšanu šāds egregors vairs nepastāv. Lūgšanas laikā jūs pilnībā pabeidzāt transformēt agrākajā formā pastāvošo Latvijas valdības egregoru ar visām tajā pastāvošajām enerģijām. Latvijas valdības egregora enerģijas ir saskaldītas līdz pirmelementam un praktiski tas sakrīt ar to, ka Latvijas valdība vairs nevarēja turpināt eksistenci saskaņā ar tās pieņemtajiem principiem un aspektiem, jo Latvijas tauta daudzo lūgšanu rezultātā, valdības egregoru bija gandrīz jau transformējusi. Jūs šodien pabeidzāt šī egregora pilnīgu transformāciju. Tas nozīmē, ka vairs nepastāv Latvijas valdības egregors, kurš iepriekš manipulēja ar valdībā ienākušajiem cilvēkiem, saskaņā ar ierasto egregora kārtību. Vienlaicīgi transformācija sakrita smalkajos līmeņos un fiziskās izpausmes formā, jo tas ir likumsakarīgi.

2. Sākas jaunas valdības veidošana un vienlaicīgi sāksies Latvijas valdības jauna egregora veidošana, kura aizsegā turpinās strādāt šī un nākošās valdības. Jūsu uzdevums: katru reizi, kad meditējat, piepildiet Latvijas valsts egregoru ar Gaismas enerģijām. Tādējādi šis egregors būs šķērslis Latvijas valdībā esošajiem veikt manipulācijas un cita veida rīcības, kuras ir prettiesiskas, Latvijas sabiedrībai iznīcinošas un tautai pazemojošas. Iespējams jūs tā arī līdz galam nesapratāt, ka kā tauta jūs pārtransformējāt to enerģētisko formu, kura iepriekš bija radījusi tādus apstākļus valdībai, kuros valdība bija nodalīta no tautas lai realizētu savu uzdevumu. Taču tieši tagad jūs, tauta, radāt jaunu valdības egregoru, kurš pārtransformēs šīs pašas valdības iestrādnes pozitīvas sabiedrības veidošanai un pakāpeniski notiks jaunu iestrādņu veidošana visos līmeņos, sistēmās, kuras būs balstītas uz sabiedrības kopējo labklājību. Jūs, apvienojoties kopīgā meditācijā, esat padarījuši milzīgu darbu un iekustinājuši to enerģijas veidu, kurš rada ceļu Latvijas tautai sasniegt Gaismas ēru un uzsākt šo procesu ātrāk kā citās valstīs.

3. Ņemot vērā, ka citas valstis ir tikai sākuma posmā tiem procesiem, kurus jūs jau pabeidzāt, tad jums vēl kādu laiku fiziskajās attiecībās būs grūti veidot kontaktus ar ārzemēm, it īpaši tirdzniecības formā, jo jūs esat pakāpušies „pa trepēm dažus pakāpienus augstāk”, tāpēc jūsu valstī un biznesā var rasties atšķirīgāka domāšana nekā jūsu sadarbības valstīs. Diemžēl, diezgan bieži tas var radīt konfliktsituācijas ar ārvalstu partneriem vai jūsu iekšējā biznesā valsts ietvaros. Pārdzīvojiet to, jo jūs saprotiet – tas ir pārejoši.

4. Jūs esat ceļa pirmatklājēji enerģētiskā līmenī Eiropā, tāpēc daudzas lietas jums liksies pašsaprotamas un daudzas duālismam raksturīgas lietas jūs pilnībā nespēsiet pieņemt Eiropas valstu rīcībā. Šī iemesla dēļ jums radīsies iekšējās un ārējās nesaskaņas ar tiem, kuriem Latvijas tautas liktenis ir mazsvarīgs.

5. Daudziem cilvēkiem, kuri Latvijā apzināti strādāja ar Tumsas enerģijām, ir „noņemtas” spējas un tas nozīmē, ka viņiem ir samazināta Tumsas būtības jauda un izpaušanās spējas. (Rāda: uz tādiem cilvēkiem ļoti jaudīgi iedarbojas zaļais stars, kurš viņus dziedina no Tumsas imprintiem.) Tāpēc Latvijā samazināsies apzināti radītās un „uzsūtītās” nelaimes u.c. veida notikumi, kuri ir saistīti ar aizejošās ēras nederīgām enerģijām.

Ar mīlestību Apvienotie Gaismas spēki.

D.Smirnovs: ‘Ir jāpasludina defolts’

„Mēs neesam izmēģinājuma trusītis, mēs jau esam truša cepetis, ko tūlīt apēdīs”. Par savām pesimistiskajām prognozēm reiz jau arestētais finanšu eksperts Dmitrijs Smirnovs paredz, ka rudenī Latvija iegāzīsies bezdibenī - ļaunākajā gadījumā pat 50% bezdarbs, 100% noziedzības pieaugums, vienīgais rentablais bizness - kontrabanda, un totāla atkarība no ārzemju augļotājiem.
Nupat esat atgriezies no konferences Igaunijā, kur tikāt pieaicināts eksperta statusā. Organizatoru vidū bija arī Starptautiskais Valūtas fonds, un Latvijas valdībai šis aizdevējs ir milzu autoritāte. Tikmēr jūs valdība lika cietumā.
- Mums jādzīvo demokrātiskā sabiedrībā, un vārda brīvība ir šādas sabiedrības pazīme. Man ir tiesības izteikt viedokli. Ja kļūdos - pasakiet, ka Smirnovam nav taisnība. Bet nedrīkst cilvēku par viedokli uz 48 stundām ievietot izolatorā. Normālā tirgus ekonomikā valūtas kursu prognoze un banku reitinga noteikšana ir normāls darbs. Mūsu problēma ir tā, ka daudzi cilvēki politiskajā elitē domā, ka joprojām dzīvojam PSRS. Tādēļ Latvijā trūkst neatkarīgu ekonomistu, kas varētu objektīvi novērtēt Latvijas ekonomikas stāvokli. Mūsu valdībai vajadzīgi tikai tādi ekonomisti, kas māk stāstīt pasakas.
Šobrīd tieši jaunas dalībvalstis visu Eiropas vezumu velk uz leju.

- Krieviem ir teiciens: tolstij sohņet, tonkij sdohņet. Biezie pašlaik ir Vācija, Francija, Lielbritānija. Bet Austrumeiropai un sevišķi Baltijas valstīm būs vissliktāk. Bija tādi ekonomisti, kas teica - pērciet nekustamos īpašumus. Rīga būs jaunā Eiropa. Pērciet zemi kaut vai purvā, tai būs briesmīga cena. Un kāds tam rezultāts? Tāds, ka finanšu ministrs saka nasing spešal, bet centrālās bankas prezidents nezina par peldoša valūtas kursa priekšrocībām. Nav ko brīnīties, ka mums ir krīze. Igaunijas konferencē piedalījās ļoti daudz analītiķu, tai skaitā arī opozīcijas analītiķi. Es arī tiku pieaicināts kā opozicionārs.

Ko nozīme opozicionārs? Vai tad kāds šobrīd atļaujas apgalvot, ka ar ekonomiku viss ir kārtībā?

- Ir tādi, kas saka - tagad ir problēmas, bet vasarā sāksies atveseļošanās.
Sāksies?
- Tā nav mana prognoze, es tam neticu. Par manu prognozi mani vispār var nošaut. Nezinu, vai par to var stāstīt…
Vismaz ieskicējiet.
- Visi runā - palīdzība, palīdzība… Tā nav nekāda palīdzība, bet kredīts, kas būs jāatdod. Man nav skaidrs, kā tādu kredītu taisās atdot, un, cik saprotu, tāds plāns arī nav izstrādāts. Cilvēks ir parādos līdz ausīm, bet viņam saka - mēs tev iedosim vēl kredītu -, un tagad viņš ir parādos virs ausīm. Pēc maniem aprēķiniem, rudenī Latvijas konsolidētais parāds varētu sasniegt 60 miljardus ASV dolāru - tas ir konsolidētais parāds, ņemot vērā arī privāto sektoru.
Cik ilgi tāds parāds var augt? Šis process kādreiz apstāsies?
- Tur jau ir tā problēma, ka nevar. Lai Latvija, saimniekojot līdzšinējā stilā, varētu vienkārši izdzīvot, nepieciešami 7 līdz 10 miljardi dolāru katru gadu.
Bet tā ir bezizeja.
- Tieši tā. Tas viss beigsies ar defoltu. Bankrotu. Tā būs briesmīga situācija, sliktāka nekā deviņdesmitajos gados. Nekustamā īpašuma burbulis iznīcināja rūpniecību un uzņēmējdarbību, jo nebija vairs jēgas strādāt. Un tagad jautājums ir, no kā mēs tālāk dzīvosim. Varam tikai aizņemties naudu ārvalstīs un tērēt to importa preču iegādei. Mēs paši neko nevaram saražot. Es aizgāju uz lielveikalu un skatos – āboli ir pat no Ķīnas. Latvijas ābolu nav! Absurds!
Kā izpaudīsies šī briesmīgā situācija. Mums atkal būs cukura taloni?
- Cukura taloni nē, bet iestāsies tā situācija, ar ko mūs biedēja padomju laikā, runājot par kapitālismu. Veikalos preces būs, bet cilvēkiem naudas, par ko pirkt šīs preces, ne
būs. Bezdarbs kritiskākajā situācijā varētu pieaugt līdz 50%. Pašlaik vēl nav nekāda krīze. Pasaka beigsies, kad mums pārtrauks dot kredītus.
Kāds tad ir kredīta devēju mērķis. Viņi tiešām tic, ka kaut santīmu dabūs atpakaļ?
- Vienīgais skaidrojums notiekošajam - ka kādam ir mērķis nobankrotēt Latviju. Nobankrotēt un pēc bankrota visu dabūt par velti. Konferencē Tallinā daudzi eksperti to teica, ka no ekonomikas viedokļa Starptautiskajam Valūtas fondam nav jāaizdod Latvijai. Visiem skaidrs, ka šāds kredīts netiks atdots.
Ja privātpersona nevar samaksāt ikmēneša maksājumus, banka atņem māju. Ko atņems Latvijai?
- Grūti pateikt… Latvijai ir tikai viena bagātība, tie ir meži. Droši vien tur ir arī politiskas intereses. Uz esošo brīdi Latvijas valstij jau ir bankrots. Ja trīs mēnešos Latvijas Bankas tīrās valūtas rezerves samazinājās par 800 miljoniem latu, vēl pusgads un vispār nebūtu nekādu rezervju. Tagad kredīts ir saņemts un līdz rudenim mēs vēl varam izvilkt. Bet kas būs tālāk…
Tātad papildus kredīts tikai pasliktina parādnieka stāvokli?
- Protams. Un jo lielāks kredīts, jo dziļākas sekas. Jā, savulaik PSRS nabadzīgām Āfrikas valstiņām izsniedza bezcerīgus kredītus un pēc tam norakstīja. Bet Starptautiskais Valūtas fonds nav PSRS. Viņi paprasīs.
Vai rudenī jūsu teiktā skandalozā frāze - neglabājiet naudu latos un bankās - joprojām ir spēkā?
- Tagad jau ne tikai es, bet arī visi pārējie to iesaka. Ar katru nedēļu situācija pasliktinās.
Kas par to liecina?
- Pirmkārt, parāda pieaugums. Otrkārt, - runāt par to, ka mūs glābs eksports, arī nav pamata. Globālās krīzes apstākļos attīstīsies protekcionisms. Vecās valstis atbalstīs savus vietējos ražotājus un ierobežos importu.
Bet tad jau Eiropas Savienībai, kas tika dibināta uz kopēja tirgus pamatiem, vairs vispār nav nekādas jēgas.
- Pēc diviem trim gadiem Eiropas Savienības vienkārši nebūs. Tā sabruks.
Latvijas eksportētāji šobrīd ierosina devalvēt latu. Ko tas mums dotu?
- To, ka salīdzinājumā ar vietējo produkciju importa produkcija kļūtu dārgāka. Rezultātā iedzīvotāji pirktu lētāko - vietējo. Bet problēma tā, ka vietējās produkcijas Latvijā faktiski nav. Nav jau ko pirkt.
Ko darīt? Jūsu prognoze ir absolūti melna.
- Tas vēl ir maigi pateikts. Būs tas, kas Amerikā lielās depresijas laikā. Taču ASV tagad lielā depresija nebūs - mums būs. Un tas izskatās pēc kāda grandioza ekonomikas iznīcināšanas plāna. Paskatieties, lauksaimniecības nav, rūpniecības nav… Kā attīstījās Latvijas ekonomika - daļa valsts iedzīvotāju būvējās, daļa ar tiem tirgojās un trešie apkalpoja nekustamā īpašuma valdniekus. Šis burbulis sekmēja inflāciju, iznīcināja lauksaimniecību un ražošanu.
Ja patiešām kāds apzināti grib iznīcināt Latvijas ekonomiku, - kurš iegūst no tāda plāna?
- Nu… iegūst tie, kas dzīvo ārvalstīs. Es domāju, ka tāds plāns ir. Visi normāli ekonomisti atzīst, ka Starptautiskajam Valūtas fondam tāds kredīts Latvijai nebija jādod! Tas tikai atliek īsto krīzes momentu. Un interesanti ir šīs krīzes nosacījumi. Paaugstināt nodokļus - kāds ir mērķis -, padarīt esošajiem uzņēmējiem dzīvi grūtāku.
Varbūt visu mūsu nelaimju sakne ir šī iekārta? Brīvais tirgus nestrādā.
- Brīvajam tirgum ir tāds trūkums, ka tas darbojas tikai ar nosacījumu, ka visi tā dalībnieki atrodas vienādos apstākļos. Ja Latvija no vecajām Eiropas valstīm atpaliek četras piecas reizes, par kādu konkurenci un brīvo tirgu vispār var būt runa.
Tad Eiropas paplašināšanās mērķis bija jaunu upuru meklēšana?
- Vecā kara koncepcija ir novecojusi, un mūsdienās tiek lietoti finanšu ieroči. Tagad, lai dabūtu kontroli pār kādu zemi, tiek izmantota nauda.
Ko jūs sakāt par Lemberga apgalvojumiem, ka pret viņu strādā ASV valsts departaments?
- Grūti pateikt par Lembergu, bet tas, ka ASV vēstniecībai Latvijā ir lielāks svars nekā dažiem mūsu ministriem, nav noslēpums. Visa mūsu neatkarība ir tikai vārdi.
Krīze ietekmē arī katru cilvēku individuāli. Kā sevi pasargāt?
- Jāveido pārtikas krājumi. Ir burtiski jādomā par izdzīvošanu. Jāveido naturālās saimniecības. Darba nebūs. Globālā krīze sākās, jo stiprajās valstīs bija pārāk liels patēriņa apjoms. Tagad viņi patēriņa apjomu samazinās, atsakoties no importa. Tirgi oficiāli varbūt arī būs atvērti, bet realitātē tiks izveidoti tik daudz šķēršļu, ka tirgus būs slēgts.
Kaut kā taču visam jābeidzas. Varbūt trešais pasaules karš šo krīzi atrisinās?
- Nē, Latvijā kara nebūs. Latvijas cilvēki ir vajadzīgi tikai kā kalpi. No Āfrikas un Āzijas migrantiem kalpi iznāk slikti. Tāpēc skatās uz Eiropas austrumu pusi.
Vai jūs saskatāt kādu modeli Latvijas pilnvērtīgai eksistencei?
- Es redzu un zinu to modeli, taču es to nevaru teikt. Par to mani atkal var aizturēt. Latvija tam vēl nav gatava.
Nu vismaz ieskicējiet.
- Es joprojām esmu uzraudzīta persona, krimināllieta pret mani nav slēgta. Šobrīd es Varu pateikt tikai pirmo soli, kas darāms. Ir nepieciešams pasludināt defoltu. Ir jāatsakās no milzīgā parāda, vienkārši pasakot - mums nav naudas. Dariet ko gribat, naudas mums nav un nebūs. Jūs zinājāt, ka Latvija to parādu nevarēs atdot.
Un tālāk?
- Ir jādomā par savu valsti, nevis Eiropas vai Vašingtonas direktīvām. Šobrīd tirdzniecības brīvība mums ir ļoti vienpusēja. Brīvs ir tikai imports. Bet savā tirgū viņi mūs nelaiž. Tāpēc arī mums jāveic tā saucamā protekcionisma politika. Jāpasaka - tādas un tādas preces mēs nepērkam, jo paši varam ražot.
Tā būtu centralizēta ekonomika.
- Gluži centralizēta nē - kaut kas pa vidu. Bet tālāko es šobrīd nevaru teikt. Kad Latvija būs tam gatava, pateikšu.
Kad?
- Kad bezdarbs būs 50% un puse Latvijas iedzīvotāju apsvērs aizbraukt uz ārzemēm strādāt par kalpiem. Tad Latvija būs gatava jaunajam modelim.
Rudenī?
- Rudenī.
* angl. default – saistību nepildīšana

Dmitriju Smirnovu intervēja Imants Vīksne

“Ventas balss”, 2009.gada 3.marts

Citplanētietis - dzimis uz planētas Zeme

Ir novērots, ka uz mūsu planētas arvien biežāk un biežāk sāk dzimt īpaši apdāvināti bērni, kurus mēs saucam par indigo.

Viens no tādiem indigo ir bērns vārdā Boriss, kurš dzīvo Volgogradas apgabala Žirinovskas pilsētiņā. Puisēns ir dzimis 1996. gada 11. janvārī un jau no 4 gadu vecuma ļoti mīlēja apciemot, tajā vietā labi zināmo anomāliju zonu, Lāča grēdā - Zilo kalnu, kurš atrodas pie pašas Žirinovskas pilsētiņas. Kāpēc? Liekas, ka puisēnam ir nepieciešama šīs vietas enerģētika.

Borisa vecāki ir mīļi, izglītoti un viesmīlīgi cilvēki un viņi ir ļoti norūpējušies par sava burvīgā puisēna fenomenālajām spējām un it sevišķi par to, kā dzīvē viņu pieņems citi cilvēki. Viņi saka, ka būtu ļoti laimīgi, ja kāds no kompetentiem speciālistiem ieteiktu kā viņiem audzināt savu “brīnumbērnu”.

Borisa māte pati ir ārste un viņa stāsta, ka jau piecpadsmitajā dienā pēc dzimšanas, viņas dēls sācis turēt galviņu. Savu pirmo vārdu “vecmamma” viņš pateica jau četru mēnešu vecumā un no tā laika sāka izrunāt citus nesarežģītus vārdus. Septiņu mēnešu vecumā, kad viņš ieraudzīja sienā lielu naglu, skaidri pateica veselu frāzi: “es gribu nagliņu”. Pusotra gada vecumā puisēns bez jebkādām grūtībām lasīja lielākos avīžu virsrakstus. Divu gadu vecumā viņš jau apzināti zīmēja ar zīmuļiem, bet 2,5 gados ar krāsām. Divu gadu vecumā viņu iekārtoja bērnudārzā. Tur audzinātāji uzreiz sāka runāt par neparasto puisēnu: par viņa neparasto apķērību, par ārkārtējām spējām uz valodām un par unikālo atmiņu.

Vecāki ne vienu reizi vien ir bijuši par lieciniekiem tam, ka dēla zināšanu apguve notiek ne tikai caur apkārtējās pasaules uztveri, kā tas ir parastiem cilvēkiem, bet arī caur kaut kādiem brīnumainiem kanāliem no ārpuses: viņi vairākkārt ir novērojuši, kā puisēns vienkārši no kaut kurienes nolasa viņiem nezināmu informāciju.

“Neviens viņu nav mācījis”, atceras Borisa māte, „viņš pats no sevis it kā ierasti un viegli ļoti bieži apsēdās lotosa pozā un tad viņš sāka runāt visādus brīnumus . . . Viņš izstāsta tādas nianses un sīkumus par Marsu, par planetārajām sistēmām, par citām civilizācijām, ka man ar vīru acis lien uz pieres…”.

Jājautā, no kurienes mazajam bērnam tādas zināšanas? Kosmoss, kosmiskās ainas - ir patstāvīgas tēmas viņa stāstos no divu gadu vecuma … . Reiz viņš pavēstīja, ka arī pats kādreiz ir dzīvojis uz Marsa un, ka planēta arī tagad ir apdzīvota, bet pārdzīvojot savā vēsturē lielāko katastrofu planēta pazaudēja atmosfēru. Arī tagad uz planētas dzīvo ļoti neliels iedzīvotāju skaits pazemes pilsētās… . Būdams marsietis Boriss ir it kā diezgan bieži lidojis uz Zemi tirdzniecības un zinātnisko ekspedīciju sastāvā. Vēl vairāk, viņš it kā ir komandējis kosmisko kuģi. Tas ir noticis Lemūrijas civilizācijas laikā. Viņam ir bijis draugs, kurš ir gājis bojā viņa acu priekšā. Par Lemūrijas bojāeju puisēns stāsta tā, it kā tas būtu noticis nesen un ļoti pārdzīvo sava drauga, Zemes iedzīvotāja nāvi. Viņš apgalvo, ka Lemūrieši gāja bojā tāpēc, ka pārtrauca savu garīgo attīstību, ar to pašu izjaucot visas planētas vienotību.
Kad kādu reizi mamma atnesa dēlam Ernesta Muldašova grāmatu “No kā mēs esam cēlušies”, tad to ieraugot viņš ir nonācis neaprakstāmā uzbudinājumā. Viņš ilgi ir vērojis lemūriešu zīmējumus, Tibetas tempļu fotogrāfijas un vairāk kā divas stundas bez apstāšanās, turklāt loģiski un aizraujoši ir vecākiem stāstījis par lemūriem un viņu kultūru. Mamma, puisēnam to stāstot, ir uzmanīgi aizrādījusi ka Lemūrija gāja bojā apmēram pirms 70 000 gadu un ka paši lemūri ir bijuši deviņus metrus gari… . Un kā visu to var atcerēties? Boriss nemaz neapjuka un atbildēja: “Jā, atceros un man par to neviens nav stāstījis, es pats visu to redzēju”.
Otrajā Muldašova grāmatā “Dievu pilsētas meklējumos”, viņš skatoties ilustrācijas ir ļoti ilgi un daudz stāstījis par visāda veida piramīdām un kapenēm. Pie tam, ir pārliecināti paziņojis, ka senās zināšanas, kuras cilvēki meklē, tiks atrastas ne zem Heopsa piramīdas, bet zem citas, kura vēl nav atklāta. “Cilvēces dzīve izmainīsies tikai tad, piemetināja stāstītājs, kad tiks atvērts sfinkss, kurš ir atverams kaut kur aiz auss…  Bet par to stāstītājs ir aizmirsis”.
Bet pats dīvainākais Borisa stāstos ir tas, ka uz Zemes it kā ir iestājies laiks, kad ir sākuši dzimt īpaši bērni, tāpēc ka tuvojas planētas pārveidošanās laiks pašos pamatos un lai to ieviestu dzīvē ir nepieciešamas pavisam citas zināšanas un, protams, arī pavisam cita zemes iedzīvotāju mentalitāte.

Pēc puisēna vārdiem, uz Zemes pēc straujas polu maiņas, vajadzētu notikt divām katastrofām: pirmā – 2009. gadā, vienā no lielajiem kontinentiem, bet 2013. gadā - vēl daudz stiprāka. Tikai nedaudzi no Zemes iedzīvotājiem paliks dzīvi. Dzīvosim - redzēsim.

Uz jautājumu, vai puisēns nebaidās no tā, ka viņa dzīvība arī ir briesmās un šāda veida apstākļos tā arī var pārtrūkt ? Viņš atbild tā: “Nē nebaidos, jo mēs dzīvojam mūžīgi. Katastrofa bija arī uz Marsa un es tur tad arī dzīvoju. Tur ir tādi pat cilvēki kā mēs ar jums. Starp viņiem notika kodolkarš. Viss sadega. Tikai nedaudzi izdzīvoja. Radās ”pusgruntstipa” jaunas mājas un jaunceltnes. Radās arī jauni ieroči. Ar visa veida materiāliem notika ļoti lielas izmaiņas. Marsieši galvenokārt elpo ogļskābo gāzi. Ja viņi tagad atlidotu uz mūsu planētu, tad gandrīz visu laiku stāvētu pie dūmvada. Ja jau tu esi no Marsa, jautā viņam, vai tev nav vajadzība pēc ogļskābās gāzes? Ja jau es esmu nonācis Zemes dotajā ķermenī, tad arī elpoju tās gaisu - atbild Boriss. Bet, ziniet, ka no tā ķermenis ļoti ātri noveco.

Puisēnam arī tika jautāts, kāpēc mūsu kosmiskie kuģi ļoti bieži iet bojā tuvojoties Marsam. Viņa atbilde bija šāda: ”No Marsa tiek sūtīti signāli, lai iznīcinātu staciju, ja uz tās atrodas marsiešiem kaitīgs starojums”.
Puisēns ir ļoti zinošs par Visuma daudzmensionalitāti un par starpplanētu NLO uzbūvi. Viņš stāstot par to kā pieredzējis speciālists zīmēja ”šķīvīšus” uz šīfera tāfeles un paskaidroja to darbību. Viens no tādiem stāstiem: ”Tur ir sešas kārtas. 25% aizņem augšējā kārta no izturīga metāla, 30% - otrā kārta un tā ir līdzīga gumijai, trešā kārta 30% - atkal metāls, 4% aizņem kārta, kurai ir magnētiskas īpašības…” Vienlaicīgi viņš uz tāfeles raksta ciparus un saka: “Ja magnētisko kārtu piepilda ar enerģiju, tad šie aparāti var lidot pa visu Visumu”.

Visi pieaugušie, kuri šajā laikā dzirdēja un klausījās “indigo”, ieskatījās viņā un klausījās viņa pārliecinātajā runā ar izbrīnu, jo procentus ar kuriem viņš tik profesionāli rīkojās, sāk mācīt tikai trešajā klasītē, bet puisēnam tad bija tikai 7 gadi. 

Protams, šīs zināšanas viņam nav no skolas.

Bet ar skolu Borisam, protams, ir tikai vieni vienīgi sarežģījumi. No sākuma, pēc pārrunām, viņu uzreiz ieskaitīja otrajā klasē, bet drīz pēc tam jau mēģināja tikt vaļā no viņa klātbūtnes stundās vispār. Un kurai skolotājai, sakiet lūdzu, var patikt, ja viņu pastāvīgi pārtrauc, paziņojot, ka viņa vispār nepareizi izskaidro mācību vielu… . Tagad ar puisēnu nodarbojas skolotāja ar labu pedagoģisko zināšanu praksi. Viņa ir mācījusies pie valstī pazīstamā akadēmiķa Ščetina - kā mācīt apdāvinātus bērnus.

Pats Boriss pilnīgi apzināti apgalvo, ka viņš ir ieradies uz planētas Zeme, lai palīdzētu zināšanu sadalē atkarībā no cilvēku līmeņa un kvalitātes tā, lai slikto cilvēku uz planētas paliktu arvien mazāk un mazāk.