SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Apvienosimies pozitīvās domu enerģijas aktivizēšanai Latvijas tautas egregorā

Apsveicu Jūs ar Vērša gadu un 4706.gadu pēc citas laika skaitīšanas sistēmas! Bez 2009. gada skaitīšanas vēl šobrīd ir noslēguma posms 12 – 13.tūkstošgades periodam, kad planētai reizi šajā laikā mainās polu ass. Vēl varam skaitīt laiku pēc apmēram 26 tūkstošu gadu perioda, kad Zeme izmaina savu stāvokli attiecībā pret Sauli, vēl šobrīd notiek arī tie notikumi, kuri ir mērāmi 230 miljonos gados, kad Saules sistēma maina savu atrašanās vietu Galaktikā un vēl – arī mūsu Galaktika maina atrašanās vietu mūsu Visumā. Blakus Visumos un Centrālajā Visumā notiek citi procesi. Taču pats galvenais notikums ir tepat mūsos: 5 rases cilvēki tiek nomainīti ar 6 un augstākas rases cilvēkiem. Katra reorganizācija ir vairāk vai mazāk smaga. Arī šis nav izņēmums. Vecie, 5 rases negāciju pārņemtie, turas pie varas un „naudas siles” ar visām metodēm, pat tām, kas atklāj viņu patieso būtību. Un tomēr – šo teātri kāds vada: visās trijās Baltijas valstīs bija vienāda sižeta grautiņi ar krievu valodas epitetiem, bet kādu no mūsu valdības treknajiem 7 gadu solītājiem labprāt redzētu Krievijā par vēstnieku, tajā pat laikā 13.janvārī bija pavēlēts neaiztikt demolētājus. Vai nav dīvaini?

Cukurbiešu nozare un zvejsaimniecība ir nolikvidētas tā, ka atjaunot tās nav iespējams, tagad kārta govkopībai, tad graudkopībai, loģiski sekos – cūkkopība, putnkopība . . . Biodegviela jau nespēj eksistēt. Uz šāda fona kredīts miljardos apmērā un nav saprotams kādam mērķim. Vai privāto ekipāžu uzturēšanai 100 tūkstošu apmērā? Vai no šīs summas nodokļi arī jāmaksā? Kāds ir mūsu valdības mērķis?

Šie, 5 rases īpatņi, acīmredzot, vēlas aiz sevis atstāt drupas un izmirstošu tautu. Īsa domāšana šiem kungiem un viņu dāmām, jo pašu bērniem būs kaut kur jādzīvo – būs jādzīvo vidē, kuru viņi šobrīd grauj. No 2013. gada iestāsies vēl vienas paaudzes 25.gadu periods, kurā pakāpeniski „izstums” no aprites minēto dāmu un kungu bērnus un mazbērnus, neatkarīgi no seņču sarūpētās materiālās čupas un neatkarīgi no valsts, kurā tie dzīvos. Smags mantojums būs šiem bērniem, jo tas sastāv no nelietīgi iegūtām materiālām lietām, bet smalkajos līmeņos tas redzams kā tautas asaras un asinis, cīnoties ikdienas darba sūrumā, ko ik mirkli padara vēl asiņaināku mūsu priekšsēžu lēmumi.
Ir vēl kāda jauniešu grupa, kura šobrīd ir ar 6 rases ģenētiku, bet ar 5 rases ļaunuma maksimālismu un nicinājumu pret cilvēci. Viņi daļēji sāk pārņemt „augstos” krēslus un vēl ar nežēlīgākām un aukstasinīgākām manierēm izpilda 5 rases dotos norādījumus. Viens no tādiem ir „zivju malu ķērājs”. (Ja izdosies uzpirkt tiesvedību, tad būs „zivju malu neķērājs”).

Šādiem jauniešiem ir kopīgas iezīmes ar dažiem 5 rases cilvēkiem – viņos ir pilnībā izdzēstas cilvēciskās īpašības, taču 6 rases potenciāls dod iespēju ģeniālās izpausmēs – diemžēl iznīcinošās. Šur un tur TV ekrānos un radio intervijās viņi jau pazib. (Ja atceraties Latvijas valsts atribūtikas izmešanu miskastē un tamlīdzīgi). Latvijas cilvēki, vērojiet šos jauniešus un vēlēšanu laikā atcerieties par viņu bīstamību!

Kā parasti – ir arī labā ziņa. Ir jauni cilvēki, kuros ir konstruktīvā pozitīvā domāšana un idejas. Viens no tādiem, kuru šobrīd esam pamanījuši ir TVNET ziņās dienas apskata žurnālists Māris Zanders. Viņš pieder pie 6 rases, bet pēc apziņas aspekta atbilst pat 7 rases potenciālam, tāpēc rakstītais ir precīzs, trāpīgs un citos „snaudošo apziņu” modinošs. Jaunieši, pamēģiniet saskatīt un atpazīt Māra vienkāršo ģenialitāti un modiniet arī sevī šīs pašas spējas, jo Jūsos tās arī ir „iemontētas” saskaņā ar Kosmiskās hierarhijas plānu par laikmeta maiņu uz Zemes. Šo laikmetu mainīt varat tikai Jūs! Daudz nepaļaujaties uz aizejošo 5 rasi, jo viņas „modelis” atbilda citiem uzdevumiem. Viņas uzdevums bija nojaukt vergturu, dzimtbūšanu un citas nebrīvības iekārtas, ieliekot pamatus jaunai iekārtai, kuru jāveido Jums Jaunieši. Iepriekšējās iekārtas raksturojās ar to, ka saujiņa cilvēku pārvaldīja lielāko tautas daļu, bet katru nākošo iekārtu šis pārvaldīšanas nežēlīgums samazinājās līdz brīdim, kad var likt pamatus sabiedriskai iekārtai, kurā tautai ir noteicošā loma savas nākotnes noteikšanā. Situācija, kad kādam ir vitāla nepieciešamība būt par savas vides diktatoru/diktatoriņu nomainās ar kosmisko enerģētiku, kad cilvēki grib būt mīlēti un mīlēt gan ģimenē, gan sabiedrībā kopumā.

Vēlme būt par diktatoru, slavas un naudas virsotnē ir saistītas ar dvēseles slimību, kas balstās uz bailēm no nāves. Palēnām (25.gadu garumā) slimo dvēseļu īpašnieki (jauno kosmisko enerģiju ietekmē, kuras iepludina planetārajā līmenī Augstākā vara) šo zemi atstās fiziski, vai arī sāks slimot smagi un neciešami, tā ka būs aizņemti paši ar savām nedienām, bet sazagtā bagātība nespēs dot mierinājumu un gandarījumu. Ja šobrīd kāds vēl „peldās greznības ūdeņos’’, tad noslēguma etaps (lasi kosmiskās darbības/pretdarbības likums) noteiks citu baudu slieksni: sāpes un zaudējumu visā, kas iepriekš tika vērtēts augstāk par Radītāja noteiktajām cilvēciskajām vērtībām. Pie tam – vai pamanījāt, ka ar katru mirkli šķiet, ka laiks skrien arvien ātrāk un  ātrāk. Tā tas patiesībā arī ir – laiks „saspiežās” un notikumi norisinās vēl straujākā tempā, tāpēc 2013.gads vairs nav aiz kalniem, kad sāks iestāties cita laika sajūta. Taču tas būs pēc tam.

Šobrīd pamēģināsim nosargāt paši sevi kā tautu no tiem nepilnajiem 10% ārpus tautas esošajiem, kuri apmeklē lūgšanu brokastis, bet tautai aizliegts tur  ierasties un pat zināt, kas tur notiek: no tiem, kuri ir pie „siles” un tiem, kas kāri raugās vai neatbirs kāda drupača stiprajiem dalot kumosu, lai ar sīkajām drupačām varētu ieņemt diktatoriņa krēslu savā vidē vai vidītē.

Jau daudzos iepriekšējos čenelingos tika minēts, ka Latvija globālā mērogā būs pasargātākā valsts, taču tas nenozīmē, ka tas, kas notiks citur – mūs neskars vispār. Tad lūk, Radio1 ziņās dzirdēju par 2 miljonu liellopu bojā eju Brazīlijā laika apstākļu dēļ (ceru, ka atceros precīzi). Savukārt sniega vētra šajās dienās bija vietā, kur tautas valodā šim notikumam nav atbilstoša vārda utt. Palēnām sāk iezagties bads uz planētas. Ja no 6.5 miljardiem gandrīz 1 miljards cilvēku jau tagad oficiāli skaitās, ka dzīvo badā, tad līdz 2013.gadam šis skaits pieaugs. Parūpējaties par sevi un saviem tuvākajiem, lai šajā laika posmā esat neatkarīgi no citiem attiecībā uz pārtiku, siltumu un jumtu virs galvas.

Otrs galvenais nosacījums – darbojieties abos virzienos: lai esat līdzsvaroti fiziskajā dzīves nodrošinājumā (materiālisms) un garīgajā sfērā (ideālisms)! Veltiet savu enerģētisko potenciālu proporcionāli redzamajai un neredzamajai pasaulei, jo katra cilvēka nākotni izteikti sāk noteikt smalkajos matērijas līmeņos uzkrātā enerģija. Katram cilvēkam ir divu veidu enerģijas uzkrājumi: karma jeb negatīvā enerģija (karmas trauks), kura radusies vardarbības, ļaundarbības, baiļu, alkatības, nicinājuma, nosodījuma u.c. tamlīdzīgu rīcību rezultātā. Dharma jeb pozitīvā enerģija (kosmiskā banka), kura uzpildās no labdarības, mīlestības, pozitīvās saskarsmes utt.
Pie tam, ar katriem Saulgriežiem smalkā matērija kļūst noteicošāka un dominējošāka, tāpēc attīriet paši savus egregorus, ģimenes, dzimtas, tautas  egregorus cik vien tas iespējams čaklāk. No tā ir atkarīga katra cilvēka turpmākā dzīve.

Mēs, Urantijā to darām un darīsim gan atsevišķās gan kopīgās meditācijās. Kopīgās meditācijas notiek katru ceturtdienu, katra mēneša pēdējā sestdienā, otrdienu lekciju nodarbībās un skolas nodarbībās (skat. sadaļu: afiša).
Vēl – atcerieties par 28.februāra tautas kopīgo lūgšanu. Šis datums ir jaunā mēness fāzē (simbols vienradzis) kā pretstāve valdības pilnmēnesī pieņemtajiem lēmumiem. Lūdzu, izplatiet šo informāciju pēc iespējas plašākā cilvēku lokā un neatkarīgi no tā vai viņiem patīk vai nepatīk Urantija, pacentīsimies atmest visas ambīcijas un pārliecības, lai apvienotos pozitīvās domu enerģijas aktivizēšanai Latvijas tautas egregorā. (Latvijas valdība un viņu atbalstošie šajā egregorā, savas rīcības dēļ, vairs nepieder).

Piepildīsim savas tautas egregoru ar mīlestību un ieliksim tajā domu spēku vadīto matēriju, kura būs kā avots Latvijas pozitīvās nākotnes pumpuru uzziedināšanai.
Es gribu, ka manā Latvijā mierīgi tīrumā var art traktors, ka bērni ir samīļoti, jo vecākiem ir tikai gaišas un cerību pilnas domas, kuras piepildās! Es tā gribu un notiks tā un vēl labāk!

Ar mīlestību Skaidrīte Aleksejeva