SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

lotus-sm

Šis ir raksts gan tiem, kas ir ienākuši mūsu mājas lapā pirmoreiz vai arī vēl nav guvuši pietiekamu priekštatu par DVS Urantija.

DVS Urantija ir garīgās attīstības, fiziskās atveseļošanas un dziedināšanas centrs.

Šī pasaule ir duāla un tajā mijiedarbojas divu spēku aspekti: labais/ļaunais un gaisma/tumsa. Duālā pasaule Kosmiskajos mērogos ir mirklis, jo tā pēc savas būtības ir Relatīvā realitāte, kas ir izzūdoša, ar lineāru laika/telpu: pagātne, tagadne, nākotne un tās pastāvēšanas forma ir maldi, šķitums un ilūzija.

Relatīvā realitātes telpa aizņem nelielu vietu Absolūtajā, bezgalīgajā laika/telpā, kura ir patstāvīga, konstanta, bet vienlaicīgi arī cikliski mainīga. Senie raksti liecina, ka jebkura esības forma Absolūtajā realitātē ir daudzdimensionāla, mūžīgi esoša, jo laika telpas forma ir „šeit un tagad”. Jebkura esības forma Absolūtajā realitātē ir radīta no Gaismas enerģijas dzīvības zieda struktūrā. Izņēmums ir Duālās pasaules Tumsas daļa.

Ikdienā, pēc pārliecības, ir sastopami divu veidu cilvēki.

  • Pirmā, lielākā cilvēku grupa ir tā, kura atdzīst un dzīvo tikai šajā redzamajā pasaulē jeb Relatīvajā realitātē. Šādi cilvēki pat nav aizdomājušies, ka viņi ik mirkli pakļaujas maldu, ilūziju un šķituma realitātes pasaules uzspiestajai kārtībai jeb liktenim. Šie cilvēki pieļauj, ka kāds mistisks spēks vai personība nosaka viņu likteni un pēc saviem uzskatiem manipulē ar cilvēka dzīves vēsturi. Šādi cilvēki cenšas atrast labāk atalgotu darbu, izveidot labākus dzīves apstākļus, t.sk. dzīves apstākļu uzlabošanā iepinoties nebeidzamās kredītsaistībās, taču visu savu darbību balsta uz Relatīvās realitātes noteikumiem, naivi cerot, ka liktenis par viņiem „apžēlosies” un viņiem paveiksies. Ir naivi tā domāt, jo Relatīvās realitātes duālisma pasaules matrices ir veidotas tikai un vienīgi, lai manipulētu ar cilvēka emocijām un apziņu, bet radīto emociju enerģiju intensitāte tiek pielietota duālās pasaules tumsas daļas uzturēšanai un stiprināšanai. Šiem Gaismas cilvēkiem ESĪBAS matrice ir tik ļoti bojāta ar ierobežojumiem, šķituma un maldu izkropļojumiem, ciešanu, baiļu, ilūziju un reliģiju kodiem u.c., ka dvēseles, kuras pēc būtības ir Gaismas dvēseles, nekādi nespēj un pat negrib spēt izprast sevi, savu sākotni, esību un Absolūto realitāti. Dažkārt viņi ir pat agresīvi noskaņoti pret tiem, kuri uzsāk garīgo praksi Absolūtās patiesības meklējumos. Eh, skumji paliek raugoties uz šādiem cilvēciņiem. Šīs kategorijas cilvēki ir pašreiz pastāvošās pasaules valdnieku „cērpjamās aitas” jeb tie ir Relatīvās realitātes pasīvie vergi. Katrs pats savas laimes vai nelaimes kalējs.
  • Otra cilvēku grupa ir tie, kuri cenšas apjaust un izprast abas realitātes: gan Absolūto, gan Relatīvo un realitāšu likumsakarības, mijiedarbību un iespējas tās mainīt. Pielietojot Zināšanas par minētajām realitātēm, šādi cilvēki maina uzspiestos ilūziju un dualitātes noteikumus, veido savu dzīvi pēc saviem ieskatiem, saskaņā ar Kosmiskajiem un Dievišķās ētikas likumiem. Šajā grupā, pārsvarā ir tādi cilvēki, kuriem vairāk vai mazāk ir „atmodināta” zemapziņas atmiņa. No ierobežojumiem sāk atbrīvoties patiesās Gaismas būtības jeb sākotnējās izcelšanās ESĪBAS matrice, tādējādi pakāpeniski cilvēks sāk apjaust Relatīvās realitātes šķitumu, maldus un viņam aktivizējas tieksme pēc kaut kā ko prāts vēl nespēj aptvert, bet saprāts liek meklēt: „tur – nezin kur, to – nezin ko”. Brīdī, kad ir „sastapta” informācija no Absolūtās realitātes zināšanu lauka, šādu cilvēku būtībā „kaut kas notrīs un atsaucās”. Tādā veidā dvēsele ar cilvēkiem spēlē pazudušo vai noslēpto lietu spēlīti: auksts, silts, siltāks… karsts! Cilvēka augstākā būtība mudina atgūt zināšanas par sevi pašu un savas esības sākotni. Šādi cilvēki cenšas kļūt par savas dzīves noteicējiem.

Bez vispusīgas garīgās pilnveidošanās nav iespējams izrauties no beztiesīgās nolemtības jeb „likteņa”, kas patiesībā ir radīts un uzspiests cilvēkiem ilūziju pasaules ietvaros. „Liktenis” ir Relatīvās realitātes Tumsas pasaules radīts dvēseļu cietuma veids, ar kura palīdzību cilvēks tiek turēts samsāras ritenī, bez tiesībām iegūt atbrīvota (augšāmcēlušos) cilvēka un atbrīvotas dvēseles statusu. Ieklausieties dvēseles centienos un pievērsiet viņai uzmanību!

DVS Urantijas kolektīvs palīdz cilvēkiem apgūt Absolūtās realitātes zināšanas, lai jau šajā dzīvē katram ir iespējas pārveidot savu dzīvi.

  • Ja cilvēka fiziskās pasaules un veselības stāvoklis ir ļoti sarežģījies, šādos gadījumos Urantijas komanda palīdz, veicot veselības pārbaudi ar datordiagnostiku (t.sk.auras diagnostika), konsultē, veic dziedināšanu un enerģētiskās operācijas.
  • Tomēr labāk, ja mēs varam cilvēku apmācīt tā, ka viņš visu spēj pats. Šim mērķim pie mums ir nodarbību dažādība, no kurām galvenā ir Urantijas skola „Zeme – dvēseles pagaidu mājas”.
  • Saņemam vēstījumus no Absolūtās realitātes skolotājiem un iespēju robežās prognozējam nākotnes notikumus un laicīgi tiem gatavojamies. Kas pārzina informāciju – tam pieder pasaule!

Lai vairāk izprastu mūsu darbības virzienu – sāciet ar izlūkošanu un, lūdzu, apmeklējiet mūsu mājas lapu. Ja tas sasaucās ar Jūsu būtībugaidām Jūs pie mums Urantijā!

Ar mīlestību

SIA „DVS URANTIJA”  vadītāja Skaidrīte Aleksejeva

P.S. „Tāda ir ļaunuma daba, tā pieaug nezināšanas dēļ”. (no filmas HOBITS: Smoga posta zeme.)

Ir arī tādi, kuri mūs nemīl, ienīst, apmelo un pat ne reizes pie mums nebūdami, visu par mums zina. Šie „tādi” necieš, ka mēs darām to, ko mums māca Gaismas skolotāji un Gaismas spēki kopumā, jo tas ir pretrunā ar viņu tumsas hierarhijas uzlikto dvēseles Zemes ciešanu, alkatības, haosa un ļaunuma radīšanas uzdevumu. Ja kāds par mums dod negatīvu vai sliktu vērtējumu, vērtējiet mūs, bet vispirms aizdomājieties par šo cilvēku pašu – kāpēc gan viņš to dara!? Kādam mērķim? Ko viņš ar to grib panākt?      Komandā jau esam daudzi, tāpēc turpināsim mācīt kā aktivizēt Gaismas enerģiju potenciālu katrā, kurš to kvēli vēlēsies, kaut arī tumsas pasaulei „krītam uz nerviem”. Pie reizes tumsas dvēselēm, tumsas darbiniekiem un tumsas plānam turpināsim pretstatīt Gaismu, Mīlestību un harmoniju un tā Mīlestība top visur esoša.