SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Nesteidzies!

ES izveidoju tēzi: Haste makes waste. Waste makes worry. Steiga sagādā zaudējumus. Zaudējumi sagādā rūpes.

Nesteidzies, bet visu izdari savā laikā. Kas steidzas, tas ir aplami iedalījis savu laiku. ES nekad nesteidzos un vienmēr izdaru visu, ko esmu nodomājis. Zināmā mērā ES varētu izdarīt vēl vairāk. Bet vērtējot efektivitāti, tas būtu daudz mazāk. Ar to ES domāju, ka daudzās lietās ES ilgi gaidu, kamēr pienāk īstais brīdis, un tikai tad darbojos. Tā ES sasniedzu daudz vairāk ar mazāk izdevumiem. Kas steidzas, tas ir nepacietīgs. Kas ir nepacietīgs, tas nevar izturēt mieru. Miers viņu baida. Tāpēc viņš pārblīvē dzīvi tik ļoti, ka tikai ar "izkārtu mēli" var visu paspēt - un pilnīgi noteikti pie miera nenonāk.

Kas tā dzīvo, izšķiež bezgalīgi daudz laika un enerģijas, un galvenais - viņam nav nekādas izredzes attīstīties.

Tādēļ viņam, pirmkārt, jānonāk pie miera. Slimība tādā gadījumā ir noderīgs palīglīdzeklis. Ja tu esi saistīts pie gultas un vājuma dēļ tik tikko spēj kustēties, tā tev ir pirmā iespēja pamanīt miera avotu sevī.

Tas tevi konfrontēs ar to, no kā tu vienmēr gribēji izbēgt. Tad vispirms tu pret to attiecies ar nepatiku un noliegumu.

Taču agrāk vai vēlāk nepieciešamība tev iemācīs, ka nav neviena cita ceļa, kā vienīgi atteikties no steigas un vērsties uz iekšu, jo viss pārējais nav nekas cits kā cīņa ar ēnām, kurā tu sevi izšķied un kas tev nedod nekā cita, izņemot lielu troksni.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.