SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Ko ES vēlos, tas notiek. Nav tādas varas, kas varētu stāties pret Manu gribu. Neviens nevar pret Mani cīnīties un uzvarēt.

Ar vienu rokas kustību ES varu likt debesīm kļūst par Zemi un Zemei par debesīm. Manās rokās ir viss Universs.

Un tomēr jums ir brīva griba.

Taču patiešām brīva šī griba ir tikai tad, kad jūs gribat un darāt labu. Kas dara sliktu, tas nav brīvs, bet ir savu nepareizo vēlmju vergs.

Ja tu dari labu aiz bailēm no Mana vai cilvēku soda, tad tu neesi brīvs. Tomēr ar savām labajām darbībām tu sev veido pozitīvu karmu, kas tev ļauj augt.

Turpretī, ja tu dari labu tādēļ, ka tava sirds citādi nevar, tu esi brīvs un Man sevišķi tuvs. Tu esi brīvs vēlēties, izvēlēties un darīt labu. Tas tevi atbrīvos no važām, kas tevi sien pie nāves un atkalpiedzimšanas.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.