SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Jūsu dzīve ir tik stipri piesātināta ar agresiju, ka jūs vispār vairs nedomājat par to, cik bīstamas jūtas ir agresija.

Bez tam Rietumu zemēs tā ir izplatīta gandrīz tāpat kā gaiss elpošanai. Tā ir nepārprotama zīme, cik dziļi ir pagrimusi jūsu kultūra, morāle un ētika.

Par šo katastrofālo attīstību ES daru atbildīgas it īpaši filmas un galvenokārt televīzijā.

Filmu ražotāji grib taisīt naudu. Un kā visvieglāk taisa naudu? Ar to, ka izdabā dzīvnieciskajām tendencēm cilvēkos. Tādēļ necienīga seksuāla uzvedība un šausmīga agresivitāte ir deklarētas par salonam piemērotām tēmām, respektīvi, pamazām padarītas par tādām.

Šī negatīvā attīstība bija tik veikli virzīta uz priekšu, ka reti kāds pamanīja, cik lielā mērā tika piesārņota viņa dvēsele un cik milzīgās briesmās viņš devās.

Ja tev piemīt liela agresija, piestrādā, lai no tās atraisītos un tā zaudētu varu pār tevi. Taču aizvien paturi acu priekšā, ka tavam mērķim jābūt dzīvot pilnīgi bez agresijas: mierā ar sevi un tādēļ ar saviem līdzcilvēkiem un savu apkārtni.

Redzi un godini Dievu visā un visos, atkārto Viņa vārdu (27.II) un tu pamanīsi, kā pārmainās tava dzīve. Kā tevī ienāk laime un miers un tu arvien vairāk vari pārdzīvot vienību ar visu radību.

Tas ir miers. Tā ir Žēlastība. Tas ir tavas dzīves piepildījums, kuru tu tik ilgi meklēji citur.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.