SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Pašcieņa ir dzīves sāls.

Ir dažādi aromāti, kas dzīvei nepieciešami, lai piešķirtu tai labu garšu. Starp tiem pašcieņa ir vissvarīgākais. Sālij piemīt spēja pliekanu viru padarīt par lielisku ēdienu.

Līdzīgi ir ar pašcieņu.

Vairums cilvēku mūsu laikā pārdzīvo visas iespējamās dvēseles mokas, jo viņiem nav pašcieņas, sevis vērtības apziņas.

Spēcīga pašvērtības apziņa ir vislabākais līdzeklis pret garīgām problēmām.

No kurienes rodas tik svarīgā pašcieņa?

No vairāku dzīvju pieredzes.

Tev jāiegūst pieredze, ka visam ir viens prāts un Dievs ir tavā pusē. Tad nekas vairs nevar tevi satriekt.

Tā kā runa ir par Paš-cieņu (vāc. Selbst-Achtung), tad neizbēgami tas attiecas uz ES (vāc.

Selbst=Pats, ES) un līdz ar to uz Dievu tevī.

Šo Dievu sev var atrast vienīgi katrs atsevišķi.

Dievs var parādīt, Dievs var pamatot un atvieglot ceļu.

Bet jāiet šis ceļš ir tev.

Tādēļ meklē Dievu savā tuvākajā apkārtnē un sevišķi dabā un atzīsti, cik nesavtīgi dabā viss  kalpo. No dabas noklusti pie sevis, t.i. pie savas iekšienes un no šejienes pie kalpošanas tuvākajiem.

Lūdz Dievam vadību un ar garantiju tu atradīsi svēto vietu Sirdī, kurā staro tavs ES (Selbst) un līdz ar to arī tava Pašcieņa (Selbstashtung).

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.