SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Dievišķā kārtība ir Universa elpa. Universā viss notiek visaugstākajā harmonijā. Dievišķā kārtība ir harmonija. Kas nedzīvo pēc prēmas (mīlestības), satjas (patiesības), dharmas (godīguma), šānti (miera) un ahimsas (nevardarbības) cilvēciskajām vērtībām, tas nav saskaņā ne ar sevi, ne ar savu apkārtni.

Universā nekas nenotiek nejauši. Nekas egocentrisks vai pat egoistisks. Nekas tāds, kas nevarētu atgadīties bez pilnīgas saskaņas ar Maniem likumiem.

Arī tava elpa ir dievišķā kārtība. Vai tu to zini? Vai tu zini, ka bez dievišķās kārtības tu vispār nebūtu spējīgs dzīvot?

Viss tavā dzīvē notiek tikai tādēļ, ka ES vēlos, lai tev tā būtu un Mana griba un Mana mīlestība tavu dzīvi padarītu drošu.

Tas viss izpaužas tavā elpošanā. Tava elpa ir Dievišķā izpaudums caur tevi.

Tādēļ: cik ilgi tu elpo, tik ilgi tu ar katru elpas vilcienu izpaud, ka esi ar Mani saistīts.

Un tanī dienā, kad tu šķirsies no sava ķermeņa, tad pēdējais elpas vilciens būs tas mirklis, kurā tu pamanīsi, ka tu esi ES.

Ar šo zināšanu kopš šīs dienas dzīvo apzināti dievišķajā kārtībā, kas ir tevī. Pārkārtojies, un Tu sasniegsi Mani, pirms pametīsi savu ķermeni.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.