SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Šī diena vēl pirms neilga laika Vācijā bija nacionāli svētki. Tagad vācu vienības diena ir 3. oktobris. Viena radās no ciešanām, ka sacelšanos VDR apspieda. Otra no prieka par abu vācu valstu apvienošanu. Abas dienas kopā atspoguļo dzīves būtību.

Domā arvien par to, ka dzīve ir bezgalīga prieka un bēdu maiņa. Prieks rodas no sāpēm un sāpes no prieka. Tas ir ārējās pasaules likums.

Sanskritā ārējo pasauli sauc par maiju. Maija nozīmē šķitumu. Šķitums ir viss, kas ir nepastāvīgs un pakļauts nemitīgām pārmaiņām.

No nepastāvīgā un līdz ar to no ciešanām tu vari izbēgt tikai tad, ja vērsies uz iekšu. Iekšienē, lielajā patvērumā, ko tu sevī nes, tu atrod pastāvīgu mieru un paliekošu laimi. Bet šī laime ir pilnīgi citāda nekā ārējās pasaules laime. Tā sākas pavisam nemanāmi un piesardzīgi. Taču tā var ātri pieņemties spēkā un tevi aizraut sev līdzi.

Vairums cilvēku bēg no šī lielā spēka. Viņi saka, ka meklē laimi ārējā pasaulē, jo tur it kā to varot atrast. Patiesībā viņi bīstas no spēka, kas saistīts ar laimi, kura viņos snauž un gaida vienīgi uz to, lai viņi to atklāj.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.