SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Pie katra elpas vilciena tu saki: "Šo - ham", "Viņš - es". Elpa, šī dievišķības īpašā manifestācija tevī cauri visam mūžam tev atgādina, no Kā tu esi cēlies: no Viņa, Lielā Avota, kas visu rada un uztur.

Nepārtraukti tu atkārto "Viņš - es" un ne pamani, ne apdomā sekojošo: visas bailes, bažas, lielākas un mazākas problēmas un rūpes tavā dzīvē rodas tikai tādēļ, ka tu vēl neesi sapratis, neesi ieguvis pieredzi par jēdzienu "Šo - ham".

Nepārtraukti dievišķā Ātma plūst caur tevi. Tā tevi uztur pie dzīvības. Tā tevi attīra. Tā tevi piepilda ar spēku. Tā dziedina tavas slimības.

Kā tev vispār vēl var būt bailes un rūpes, ja tu paturi prātā šo "Viņš - es"? Jo: kur Dievs ir, nevar būt rūpju un baiļu.

Sajūti Dievu savā elpā, sajūti Dievu sevī un esi laimīgs un brīvs.

ŠO -HAM!

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.