SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Tu Mani slavē, kad viss notiek pēc tava prāta. Tu lamā Mani, kad viss nenotiek tā, kā esi iedomājies.

Vai tu nezini, ka lamā ne īsto?

ES vispār neesmu atbildīgs par tavu likteni - izņemot to, ka ES arvien no jauna to mīkstinu.

Sava likteņa radītājs esi tu viens pats. Neviens, izņemot tevi pašu, neiekaļ tevi važās, kas tevi saista kā tavas darbības sekas.

Šodien tu piedzīvo to, ko vakar esi radījis. Šodien tu radi to, ko piedzīvosi rīt. ES nekā tavam liktenim nepielieku. ES esmu vienīgi mēmais liecinieks.

Turpretī tu esi sava likteņa radītājs. Tu esi Dievs.

Šodien rīkojies labi, runā labi, domā labi, un rīt tava dzīve kļūs citāda.

Nav drošāka aizsarglīdzekļa kā būt labam. Tu vari vēl sastapties ar kādām grūtībām no agrākiem mūžiem. Bet ar laiku tu caur dzīvi iesi bez spraigumiem, droši un aizsargāti.

Viegli un bez piepūles. Viss pārējais ir nenozīmīgs.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.