SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Īpašība, kuru tu nekad nevari attīstīt par daudz, ir takta izjūta. Takta izjūta atklāj  cilvēka dvēseles briedumu.

Netici psihologiem, kuri stāsta, ka to var iegūt tikai un vienīgi cilvēka bērnībā.

Takta izjūtu dvēsele iegūst ar tās briedumu, kas atspoguļo, cik atvērta ir tava sirds.

Jo vairāk mīlestības ir cilvēkā, jo tālāk viņš ticis ceļā uz ES Atklāsmi.

Mīli, un savu apgaismību izpaudīs pilnīgā, visu aptvērīgā zināšana.

Takta izjūta ir nobriedušas sirds spožums. Ja tu reiz to esi sasniedzis, nekādas pārestības tev to nevar atņemt.

Takta izjūta ir sirds zināšana par citu ievainojamību. Tā ir iejūtība, ar ko tava sirds pieskaras cita būtībai.

Takta izjūta ir gaisma, kas vieno divus cilvēkus un pie tam nepievērš apkārtējo uzmanību.

Tieši tas apzīmē takta izjūtu: ka tās darbības veids vispirmām kārtām ir neuzkrītošs, ka tā negrib būt uzkrītoša.

Ja tu esi klātesošs citu dēļ un negribi būt uzkrītošs, tu esi uz pareiza ceļa. Un tava darbība ir tavas dzīves svētība.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.