SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Mūsdienu cilvēks sevi ir attīstījis vairāk par tīģeri nekā par Dievu. Daudzi cilvēki ir kļuvuši par "cilvēku rijējiem".

Šinī laikmetā cilvēks ir cilvēka vislielākais ienaidnieks.

Pamats tam ir morāles un noturīgu vērtību sabrukums.

Daudzi vairs negrib rūpēties par citiem. Daudzi negrib būt atbildīgi par saviem tuvākajiem. Sevis nodrošināšana uz citu rēķina daudziem ir ideāls. Diemžēl viņi nepamana, ka šis ideāls viņus nekur neaizved.

Cits cēlonis daudzu cilvēku tīģerveidīgajām īpašībām ir tas, ka viņi ēd gaļu, turklāt ļoti daudz gaļas.

Gaļu ēst ir liels grēks. Kas ēd gaļu, tas aktivizē iznīcināšanas tieksmi sevī un citos.

Senajos gadsimtos gudrie dzīvoja džungļos kopā ar plēsīgajiem zvēriem. Tā bija viņu mīlestība, kas padarīja rāmus visbīstamākos zvērus, un tie bija kā jēri pret viņiem.

Ja šie gudrie, kas bija cieši saistīti ar Dievu, būtu ēduši gaļu, tīģeri viņus būtu saplosījuši un pats Dievs nebūtu varējis viņiem palīdzēt uz ilgu laiku.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.