SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Tavā zemē jums ir ātri un arī precīzi vilcieni. Moderni aprīkotas lidmašīnas. Brīnišķīgas

automašīnas. Izcili izbūvētas ielas un mājas.

Jūsu veikali ir piepildīti ar visu, ko vien var iedomāties.

Varētu likties, ka ES runāju par pasaku zemi, bet, cik žēl! Trūkst mīlestības.

Jūsu sirdis ir sevī noslēgušās. Jūs esat ledū. Parasti uz ledus liek to, ko izmantos vēlāk.

Kad jūs gribat izmantot savas sirdis?

Kādam nolūkam jūs tās uzglabājat?

Un cik sajucis priekšstats jums ir par mīlestību! Vai jūs patiešām domājat, ka tās kļūs mazāk, ja jūs ļausiet tai brīvi plūst?

Vai tev šķiet, ka skolotājs, no skolas iznākot, būs dumjāks nekā tanī iegāja, jo savās zināšanās dalījās ar skolniekiem? Cik tas būtu traks priekšstats!

Vēl jo vairāk nekā uz zināšanām tas attiecas uz mīlestību. Izpaud to dzīvē un tās kļūs vairāk.

Tavā zemē to darīt ne vienmēr ir viegli. Bet tādēļ jo nepieciešamāk. Ja kāds tevi dīvaini uzlūko, kad tu viņam draudzīgi uzsmaidi, nenovērsies. Arī nākamajam uzsmaidi draudzīgi.

Ja kāds ar tevi runā ne visai draudzīgi, neļauj sevi novērst no sava lēmuma - izpaust dzīvē mīlestību arvien vairāk.

Sākumā viss šķitīs kā "neveiksmīga mīlestība". Taču šis priekšstats ir pilnīgi aplams. Tici Man un nevis šķietamībai. Tava mīlestība nepazūd.

ES to redzu un vairoju padsmit, nē, simtkārtīgi.

Tāpēc ar tavu palīdzību mīlestība uzvarēs arī tavā zemē - smaržīga kā pavasaris, veikla kā kaķis, varena kā zilonis.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.