SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Slimības, no kā jūs tik ļoti vairāties, sniedz svarīgas attīstības iespējas.

Slimība cilvēkam ir tas, kas ādas nomainīšana čūskai.

Tev jāprogresē, tāpēc tava dvēsele izšķiras uzņemties slimību. Slimība ir motors, kas tev palīdz tikt tālāk.

Uz tāda pamata nostājoties, jurns jābūt ļoti piesardzīgiem, slimību apspiežot. Ar to jūs varat kļūt sevišķi slims. Ne tādēļ, kā daudzi pieņem, ka tagad vecā slimība izlaužas vēl spēcīgāk, bet tāpēc, ka tagad dvēsele vēl kārāk tiecas pēc attīstības.

Tu jautā: "Un kas notiek ar attīstību, ja šī sekojošā slimība beidzas ar nāvi?"

Tev jāzina, ka tevī ir viena dvēseles daļa, kas stipri ilgojas pēc viņpasaules. Tā precīzi atceras tur pārdzīvoto laimi. Tādēļ arī bērns piedzimstot raud, jo viņš zina, ka dzīve uz Zemes ir saistīta ar ciešanām. Tāpēc šī dvēseles daļa, proti, ES, pieņemas spēkā, kad tavs ķermenis un līdz ar to arī tavs ego iet bojā.

Visvienkāršākā metode saskaņot "abas dvēseles savās krūtīs" ir darīt labu, praktizēt džapu (atkārtot Dieva vārdu - 27.II) un visu veltīt Man (7.I). Tad ES parūpēšos par visu pārējo.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.