SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. 67286363, 29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

ES saku: "Tavs ķermenis ir Dieva templis." - "Tava dzīvība ir ļoti dārga." - "Nav nepārvaramu grūtību."

Tu uz to vari atbildēt: "Var būt. Bet ir pašnāvība. Kā tas sader ar Taviem vārdiem, ka nav

nepārvaramu grūtību? Ja grūtības patiešām būtu pārvaramas, kāpēc cilvēks sev atņemtu dzīvību?"

Tavs iebildums ir gudrs un pamatots un tādēļ svarīgs.

Ir dvēseles, kurām ir grūtības ienākt ķermenī un tanī palikt. Tās bēg no fiziskās pasaules un intensīvi domā par viņpasauli.

Tāda cilvēka Es sapņo par viņpasauli. "Es" skaidri atceras tur pārdzīvoto svētlaimi un grib to sasniegt ar visiem līdzekļiem.

Dažiem cilvēkiem šīs ilgas ir sevišķi stipras. Viņiem ir liela problēma pilnīgi inkarnēties. Tāpēc viņiem pašnāvība liekas "laba iespēja" izbēgt no problēmām.

Šī ilūzija viņus dzen pašu gribētā nāvē. Bet tikko viņi ir sev atņēmuši dzīvību, viņi redz, kādas grūtības viņiem ir iekļūt viņpasaulē pašnāvības dēļ, un cik daudz palīdzības vajag, lai orientētos tur, kur nokļūt viņi tik ļoti ilgojās.

Kad viņi pēc tam atkal piedzimst, viņi satiekas tieši ar tām pašām problēmām, no kurām

iepriekšējā mūžā gribēja aizbēgt un tādēļ atņēma sev dzīvību.

Ar to jūs mācāties it kā no "pirmās rokas", ka bēgšana un it īpaši pašnāvība neko neatrisina, bet ka agrāk vai vēlāk visas grūtības, ar kurām jūs satiekaties, jāpārvar.

Skatoties tādā aspektā, neviena situācija faktiski nav par grūtu. Pieņemot, ka tad, kad tu redzi ārējo pasauli, kad tu redzi maiju (šķitumu, ārējo pasauli) ne kā pēdējo nozīmi un mērķi un atzīsti problēmas kā izšķirīgo iespēju, lai varētu augt, tad neaizmirsti grūtos brīžos meklēt palīdzību pie Manis.

Pamēģini to izdarīt vienu vienīgu reizi un tu pamanīsi: tu audz, līdz ar to sarūk tavas problēmas, jo tu iegūsti pieredzi, ka ES vienmēr, vienmēr esmu tev blakus.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.