SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. 67286363, 29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Vienmēr dzīvo dharmā (taisnīgumā), t.i. saskaņā ar dievišķajiem likumiem. Tikai tad, ja tu dzīvo dharmā, tu vari dzīvot patiesībā.
Ja tava dzīve nav taisnīga, agrāk vai vēlāk tu būsi spiests melot.
Bet satja (patiesība) ir vislabākā aizsardzība. Nav nekādas labākas aizsardzības par dharmu un satju.
Šeit tu iebildīsi, ka dažos gadījumos teikt patiesību var būt ļoti neizdevīgi. Sokrāts zaudēja dzīvību tādēļ, ka runāja patiesību, tāpat arī brālis un māsas Šolli.
Daudzi ir zaudējuši savu mantu, piemēram, Rāmakrišnas Paramahansas tēvs.
Bet tam visam nav nekādas nozīmes. Vienmēr domā par to, ka tava uzkavēšanās uz Zemes notiek tādēļ, lai tu īstenotu Dievu. Citas jēgas pasaulei nav.
Ko zaudēja Sokrāts, Šolli vai Rāmakrišnas tēvs? Ļoti, ļoti maz.
Bet viņi ieguva Manu Žēlastību, un tas ir ārkārtīgi daudz.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.