SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Šodien ir gada pēdējā diena. Tā gada, kurā ES tevi pavadīju ikkatru sekundi. Vai tu to jūti?

Jūs šo pēdējo dienu bieži svinat ar lielu daudzumu alkohola, smagiem, ne satviskiem (tīriem) ēdieniem, turklāt apšaubāmā sabiedrībā.

Kas tā pabeidz gadu, šo gadu nav izmantojis. Viņš Manas mācības nav sapratis, nemaz nerunājot par to izmantošanu.

Tici Man, šinī gada pēdējā dienā ir tikai viena svinēšanas cienīga lieta: ka tu esi atzinis, ka ES esmu tā identitāte, kas tev jārealizē sevī.

Un šī vērtība neatrodas kaut kur, varbūt pat kādā svešā zemē, tā atrodas tevī. Tu esi šī vērtība.

Ja tu pagājušajā gadā to nevarēji saprast, tad svini gada beigas ar to, ka apņemies nākamajā gadā šo dārgumu sevī atrast un pacelt.

Šāds lēmums un tam sekojošā izpilde šai dienai patiešām liks kļūt par svētku dienu.

Lūdz Dievam palīdzību, stipri turies pie Viņa un pie sava lēmuma un tu redzēsi, ka kāda cita gada beigās tev būs lielāks pamats svinēt.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.