SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Tagad mēs tuvojamies laikam, kad Eiropas ziemeļos snieg pirmais sniegs - vai ir jau uzsnidzis. Sniegam ir liela simboliska nozīme. Tas parāda, kā kāda ainava visīsākajā laikā var pilnīgi pārmainīties. Lai tā būtu bijusi cik nepatīkama, sniegs apklāj visu un padara to gaišu un tīru. Ko tas nozīmē tev, kas centies pēc kā vairāk, pēc sevis īstenošanas? Kļūsti tīrs kā sniegs, tad viss, kas ar tevi nonāks saskarē, būs tīrs.

Domā par Krišnu, kā Viņš gāja uz pēdējām miera sarunām ar Kauraviem, Pāndavu ienaidniekiem. Pāndavi bija baiļu pilni un gribēja Viņu no šī soļa atturēt. Bet Krišna bija izlēmis iet un gāja. Un kas notika? Pārrāvums starp Pāndaviem un Kauraviem bija galīgs un karš nenovēršams, bet neviens no Kauraviem neuzdrošinājās Krišnam pat pirkstu piedurt. Viņš bija pārāk svēts, pārāk tīrs, lai kāds Viņam būtu varējis nodarīt ko ļaunu. Un Viņa šķīstība bija tik liela, ka tā dziļi aizskāra Kauravu sirdis.

Ņem sev piemēru no Krišnas vai no neskaitāmajiem svētajiem, kas ar savu šķīstību izvairījās no ļaunuma, un kļūsti šī vārda visīstākajā nozīmē mirdzoši tīrs un žilbinošs kā sniegs.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.