SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Filozofi labprāt runā par ētiku. Turklāt viņi šķiro ētiku,un morāli. Morāli viņi atvasina no latīņu "mores" - tikumi, turpretī ētiku no grieķu "ethos", kas nozīmē noskaņojumu, attiecīgi raksturu.

Viņi domā, ka ētikai jābūt pamatojamai, tādēļ pūlas to padarīt pierādāmu - padomājiet tikai par Sokrāta aforismu: "Kas labo zina, tas to arī dara! "

Tikumus viņi redz izveidojušos vairāk no tautas paradumiem un ieražām un tādēļ faktiski mazāk piederīgus savai specialitātei nekā etnologiem.

ES turpretī bieži izmantoju jēdzienu morāle - kaut arī citādā nozīmē.

Jo ES aizstāvu uzskatu, ka tautas tikumiem jābūt tīriem, lai tāds varētu būt arī noskaņojums.

Tikumi jāmāca jau maziem bērniem un ar agru vingrināšanos jāpadara par paradumu.

Tādēļ ES vislielāko nozīmi piešķiru nepieciešamībai, lai cilvēki jau kopš visagrākās bērnības mācītos pareizos tikumus, resp., izturēšanās veidu, ka viņi tos iezīž reizē ar mātes pienu.

Tādēļ ES tev iesaku - un šeit jārunā par ētiku - jau šodien apsver, kas tavā izturēšanās veidā ir pozitīvs un saskan ar Manām mācībām.

To paturi.

Turpretī negatīvos ieradumus izmet no savas dzīves - lai cik mīļi tev tie būtu kļuvuši - citādi kādu dienu tie tevi var pazudināt.

Turies cieši pie pozitīvā, pie morālā, resp., ētiskā, nesvārsties, ja reiz esi izšķīries. Lūdz Dieva palīdzību, un tu varēsi pats sevi atbrīvot no vissmagākajām važām. Jo slikti ieradumi ir nevis brīvības, bet gan verdzības izpausme - jau daudzus mūžus.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.