SIA "DVS Urantija"
Biķernieku iela 25
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Ar brīvo gribu tev ir dota iespēja izšķirties par Dievu vai par maiju (ārējo pasauli, šķietamību).

Ja tu izšķiries par maiju, tad tu esi izšķīries par savu ego.

Ja tu izšķiries par Dievu, tu esi izšķīries par savu ES.                                                            

Citas alternatīvas nav.                                                                                                           

Precīzi skatoties, vispār nav alternatīvas, jo ES ir jāizglābj. Jo tu neesi tavs ego. Tu esi tavs ES un nemirstīgs.          

Ja tu ar savu brīvo gribu izšķiries par maiju, tu paturi iespēju iegūt pieredzi un mācīties.

Maijas uzdevums ir tavā priekšā notēlot situācijas, kas vajadzīgas tavai attīstībai.

Maija ir lielā skolotāja. Domā par to, ka viss ir Dievs, arī maija.

Tāpēc maija sagādā vispamācošāko apkārtceļu: ar savas brīvās gribas spēku tu novērsies no Dieva un pievērsies maijai, un kas notiek? Tu atkal nonāc pie Dieva, tikai Viņu neredzi, jo Viņuir aizsegusi daudzveidīgā maija.

Tāpēc tu nekad nevari iet bojā: lai kur tu ietu, visur Dievs ir tev blakus un tevi sveiku un veselu ved pie tevis atpakaļ.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.